Skip Navigation or Skip to Content
logo
Tour

Cultuurkade Meierijstad

Wat doet dit bedrijf?

Bij Cultuurkade wordt er een mix van culturele activiteiten gecreëerd die een aantoonbare bijdrage levert aan de persoonsvorming van leerlingen in Meierijstad.

Wat ga je doen?

Cultuurkade is ervan overtuigd dat cultuureducatie bijdraagt aan de persoonsvorming van leerlingen. Leerlingen worden door de activiteiten van Cultuurkade op verschillende aspecten uitgedaagd om naar zichzelf te kijken. Want wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Een leerling leert hierdoor over zichzelf, over de ander en dat er andere perspectieven zijn. En dus ook: hoe verhoud ik mezelf tot de ander en de wereld? Cultuurkade gelooft dat je naar hetzelfde kan kijken, maar iets anders kan zien. Je neemt altijd jezelf mee. Kunst is geen wiskunde, er is geen goed of fout. Dat maakt kunst meteen een veilig medium voor gespreksonderwerpen. Op deze manier dragen de programma’s van Cultuurkade bij aan de persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen in Meierijstad. Door de programma’s leren leerlingen verschillende perspectieven zien en verbinding te voelen met Meierijstad. Als je jezelf en je wortels kent, groeit je zelfvertrouwen en trots. Je weet waar je vandaan komt.

Ook dragen de programma’s bij aan de basisvaardigheid van Burgerschap: de sociale en maatschappelijke vaardigheden die leerlingen nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Het aanbod van Cultuurkade en de inschrijvingen gaan via de website Cultuurkade

Voorbereiding

Zie website Cultuurkade Meierijstad.

Verwerking

Zie website Cultuurkade Meierijstad.

Oops! Het aanvraagformulier is verborgen.

🔒 Log in om toegang te krijgen tot het formulier.